השקעות בטכנולוגיה

לאור ההזדמנויות, אשר נקרו בדרכה של החברה בתקופה האחרונה, הוחלט על הקמת זרוע להשקעה בטכנולוגיות. הקרן שהוקמה תשקיע במודל של קרנות הון סיכון, תוך שמירת האפשרות להשקעה בקרנות הון סיכון ובהשקעה בצורה ישירה בחברות שונות. הייחוד של קרן ״תבונה טכנולוגית״ הינו בהכרות המעמיקה עם ההון האנושי של תעשיית ההיי-טק והסטרט-אפ הישראלי.
בכל ההשקעות המתבצעות, תבונה הינה השותפה המרכזית והמובילה בעסקה, תוך השקעת הון עצמי של לפחות 25% מגודל ההשקעה עצמה.

פילוסופית השקעות שלנו

מומחיות

קרן ״תבונה טכנולוגית״ משתמשת בקשריה הענפים עם מומחים בתחום הטכנולוגיה, אשר הגיעו לשוק האזרחי מהמערכת הבטחונית ונעזרת בהם על מנת למיין ולסנן את כלל ההשקעות המוצעות לקרן.

מקצועיות

קרן ״תבונה טכנולוגית״ מבצעת ניתוח וסינון אובייקטיבי בהשקעותיה בעזרת ועדת השקעות הכוללת צוות מקצועי של מומחי תוכן מעולמות הטכנולוגיה השונים.

ייחודיות

החיבור לכלל גופי הבטחון מייצר יתרון מובהק שמאפשר לקרן ״תבונה טכנולוגית״ חשיפה לידע במרחב הבטחוני והטכנולוגי.

פיזור השקעות

קרן ״תבונה טכנולוגית״ משקיעה עד 20% מהון הקרן בכל השקעה וזאת במטרה להגיע לפיזור המיטבי של כספי המשקיעים. בקרן קיים פורטפוליו של חברות מתחומים שונים וזאת על מנת לגדר את הסיכון הספיציפי של תחום אחד.

פיקוח ובקרה

לקרן ״תבונה טכנולוגית״ קיימים דרקטוריון וועדת השקעות שמטרתם לנהל באופן שוטף את אחזקות הקרן. הקרן פיתחה מנגנונים שתפקידם להשיג את מרבית המידע מהחברות בהן היא מושקעת ולשקף את המידע הנ״ל לכלל משקיעי הקרן. 

עדיפות למשקיע

מייסדי הקרן משקיעים את כספם האישי בכלל אחזקות הקרן וזאת מתוך תפיסת עולם שכספי המייסדים חייבים להיות בכל עסקה שבה מושקעת הקרן והמשקיעים.

לקביעת תכנון חינם