ביטוחים פנסיונים

החברה מתייחסת אל תחום הביטוחים כזרוע פיננסית נוספת, אשר מטרתה לגדר סיכונים פיננסים ארוכי טווח. תבונה פועלת בתחום הביטוח אך ורק בנושאים של ביטוח חיים, בריאות, אובדן כושר עבודה וכו׳ ואינה פעילה בתחום הביטוח אלמנטרי. תבונה פיתחה מומחיות בנושא הביטוחים הקולקטיביים של מערכות הביטחון הכוללים בתוכם את ביטוחי ״צוות״ ו״חבר״, תוך התאמה אישית של הביטוחים הנ״ל לכל לקוח.

מודל ליווי