כנס פורשים בכירים ממערכת הביטחון

כנס כלכלי בנושא תכנון וניהול פיננסי לאנשי מערכות הביטחון