השקעות פיננסיות

תבונה משתפת פעולה עם כלל בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילות בישראל. במסגרת התכנון הפיננסי, החברה שמה לה למטרה לפזר בצורה מיטבית את נכסי הלקוח, תוך שימוש בכלי השקעה מגוונים. החברה פיתחה מודל השקעה ייחודי, אשר מנהל בצורה מיטבית את נושא מס רווחי ההון ומפחית אותו למינימום האפשרי במסגרת החוק. 

מודל ליווי

יתרונות

פיזור סיכונים

תבונה משתפת פעולה עם בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילים בארץ. החברה מבצעת בקרה רציפה והתאמות לאורך כל חיי תקופת ההשקעה.

תכנון פיננסי ארוך טווח

במהלך השנים תבונה פיתחה התמחות בכל הנוגע לסימולציות הפרישה ממערכות הביטחון. החברה בקיאה בכלל הפרמטרים של סימולציית הפרישה, כגון: היוון, הלוואה משלימה, פריסת מס, רצף פיצויים וכו׳.

תכנון פרישה

במהלך השנים תבונה פיתחה התמחות בכל הנוגע לסימולציות הפרישה ממערכות הביטחון. החברה בקיאה בכלל הפרמטרים של סימולציית הפרישה, כגון: היוון, הלוואה משלימה, פריסת מס, רצף פיצויים וכו׳.

שקיפות ואובייקטיביות

לחברה מספר רב של הסכמים עם בתי השקעות וחברות ביטוח המובילים בארץ. החברה מתאימה בצורה אובייקטיבית, תוך שיקוף המניעים להחלטה, את המוצרים הפיננסיים לכל לקוח.

התמחות

תבונה פיתחה מודל ייחודי לפורשי מערכת הביטחון, אשר ממקסם את נקודת הפרישה של כל לקוח לקראת צאתו לדרך החדשה.

ליווי פיננסי מלא

ליווי בכל צמתי קבלת ההחלטות תוך שימוש בידע ובנסיון שנצבר בחברה לאורך השנים. החברה משתמשת בין היתר בחלק מלקוחותיה הפעילים על מנת לסייע מנסיונם האישי של פורשים וותיקים.

לקביעת תכנון חינם