השקעות פיננסיות

תבונה משתפת פעולה עם כלל בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילות בישראל. במסגרת התכנון הפיננסי, החברה שמה לה למטרה לפזר בצורה מיטבית את נכסי הלקוח, תוך שימוש בכלי השקעה מגוונים. החברה פיתחה מודל השקעה ייחודי, אשר מנהל בצורה מיטבית את נושא מס רווחי ההון ומפחית אותו למינימום האפשרי במסגרת החוק. 

מודל ליווי

יתרונות

פיזור סיכונים

תבונה משתפת פעולה עם בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילים בארץ. החברה מבצעת בקרה רציפה והתאמות לאורך כל חיי תקופת ההשקעה.

תכנון פיננסי ארוך טווח

במהלך השנים תבונה פיתחה התמחות בכל הנוגע לסימולציות הפרישה ממערכות הביטחון. החברה בקיאה בכלל הפרמטרים של סימולציית הפרישה, כגון: היוון, הלוואה משלימה, פריסת מס, רצף פיצויים וכו׳.