השקעות פיננסיות

תבונה משתפת פעולה עם כלל בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילות בישראל. במסגרת התכנון הפיננסי, החברה שמה לה למטרה לפזר בצורה מיטבית את נכסי הלקוח, תוך שימוש בכלי השקעה מגוונים. החברה פיתחה מודל השקעה ייחודי, אשר מנהל בצורה מיטבית את נושא מס רווחי ההון ומפחית אותו למינימום האפשרי במסגרת החוק.