הטבות מס ינואר 2020

שלא תגיד שלא ידעת, יתכן שמגיעות לך הטבות מס בקופת הגמל, בקרן ההשתלמות ובקרן הפנסיה!

אנו מזמינים אותך כבר כעת להיערך לביצוע ההפקדה השנתית שלך בקרן ההשתלמות, בקופת הגמל ובקרן הפנסיה מבעוד מועד. חשוב שתוכל לנצל את מקסימום ההטבות המגיעות לך בהתאם לחוקי המס.

המפקידים לקופות עשויים להנות מהטבות מס שונות:

זיכוי מס < החזר מס בשיעור של 35% מסכום ההפקדה.

ניכוי מס < הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה.

ניכוי מוגדל < מי שבראשית השנה מלאו לו 50 שנה, נהנה מהגדלת הניכוי במס בשיעור של 50% ועד התקרה.

גמל להשקעה < תקרת הפקדה מקסימלית 71,338 ש״ח.

הטבות בקרן השתלמות

עצמאי

תקרת הכנסה לפטור ממס לרווחים 18,600 ₪

אין לראות בנתונים הנ״ל ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.