יום עיון פיננסי לפורשים בכירים מכוחות הביטחון

כנס כלכלי בנושא תכנון וניהול פיננסי לפורשים בכירים ממערכות הביטחון