שבוע טוב חברים,

רקע

 

בנוסף לעדכון השוטף על המתרחש בשוקים, מצאנו לנכון לשתף גם את המחשבות שלנו על היום שאחרי. נראה שחשוב לכולנו להבין מה יקרה ביום שאחרי, מתי זה יקרה וכיצד לאמוד את הנזקים וההזדמנויות.

 

נראה שאם בתחילת הדרך הדאגה המרכזית שלנו הי